بایگانی برچسب: اینترنت اشیا

شبکه IOTA دفتر کل تراکنشهای منبع باز، طراحی شده برای نسل بعدی انقلاب دیجیتالی

شبکه IOTA دفتر کل تراکنشهای منبع باز، طراحی شده برای نسل بعدی انقلاب دیجیتالی

شبکه IOTA یک دفترکل تراکنشها منبع باز و مقیاس پذیر است که برای اطمینان از یکپارچه بودن و انتقال داده ها ایجاد شده است. این شبکه به طور خاص برای نسل بعدی انقلاب دیجیتالی ساخته شده است که به آن اینترنت همه چیز(اینترنت اشیا یا IoE) گفته می شود، شبکه …

توضیحات بیشتر »