بایگانی برچسب: ENS

سرویس نام اتریوم (ENS) سرویسی مبتنی بر جستجو که اطلاعات را به یک نام پیوند می دهد

سرویس نام اتریوم (ENS) سرویسی مبتنی بر جستجو که اطلاعات را به یک نام پیوند می دهد

سرویس نام اتریوم (ENS) یک سیستم جستجو (lookup) است و اطلاعات را به یک نام پیوند می دهد. این سرویس نامگذاری فقط برای اتریوم نیست بلکه تنها بربستر اتریوم ساخته شده است.  ( ENS) یک راه امن و غیرمتمرکز برای پرداختن به منابع با استفاده از اسامی قابل خواندن انسان …

توضیحات بیشتر »